جمعه 05 ارديبهشت 1393 ساعت 11:06
     
 
 
 
 
     

 
 
کتــاب نمـایشگـاه PDF چاپ نامه الکترونیک

مشخصات شرکت کنندگان در نمایشگاه براساس فرم های تکمیل شده توسط ایشان در کتاب ویژه نمایشگاه درج می گردد. این امر در خصوص تمامی شرکت کنندگان عمومیت داشته و در پایان نمایشگاه مجموعه ای پربار از واحدهای مشارکت کننده در نمایشگاه گردآوری می شود که به سازمان ها، انجمن ها، مراکز مرتبط و سفارتخانه های خارجی در تهران ارسال می گردد، ضمن آنکه در هر دوره نمایشگاه تعدادی زیادی از کتاب ها نیز توسط ناشر به متقاضیان و بازدیدکنندگان کتاب فروخته می شود.

همچنین شرکت کنندگان در نمایشگاه درصورت تمایل به درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه نیز می توانند ضمن تماس با ناشر کتاب، نسبت به سفارش آگهی خود براساس تعرفه هایی که ناشر در اختیار ایشان قرار می دهد اقدام نمایند.

مشخصات ناشر کتاب پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته به شرح زیر می باشد :

 

ایده پردازان رسانه

فرد مسئول : آقای مهدی نکودست

شماره های تماس : ٦٦١٢٢٩١٥ - ٦٦١٢٢٩١٨

شماره فکس : ٦٦١٢٢٩٠٥

تلفن ٢٤ ساعته :٨٨١٠٤٢١٣


آخرین به روز رسانی در سه شنبه 23 مهر 1392 ساعت 16:45
 
 

با حمایت و همکاری


ناشر انحصاری نشریه نمایشگاه درو پنجره


 

 

تمـاس بـا مـا


تـلفـن: ٢٢٧١٩٥٤٠ (٦خط)
دورنگـار: ٢٢٧١٩٥٨٤
نشانی: تهـران، نياوران، بیـن ميدان ياسر و خيابان مژده، شماره ٣٢٩، واحد١٢
کدپستـی: ٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩
پست الکترونیک: info@titexgroup.com