جمعه 02 تیر 1396 ساعت 16:27
     
 
 
 
 
     
 
 
اخبــار نمــایشگــاه PDF چاپ نامه الکترونیک

register system login
در هریک از مراحل پیش ثبت نام ، ستاد برگزاری نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته اطلاع رسانی های لازم را به متقاضیان به عمل خواهد آورد .

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 07 خرداد 1396 ساعت 14:00
 

 

 

با حمایت و همکاری*************************

 

 

تمـاس بـا مـا


تـلفـن: ٢٢٣٩٧٥٤٠ (٦خط)
دورنگـار: ٢٢٣٩٦٩٨٤
نشانی: تهـران، نياوران، بیـن ميدان ياسر و خيابان مژده، شماره ٣٢٩، واحد١٢
کدپستـی: ٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩
پست الکترونیک:info@titexgroup.com
ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ١٧
پنجشنبه ها ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠