جمعه 02 تیر 1396 ساعت 16:32
     
 
 
 
 
     
 
 
فراخوان فارسی PDF چاپ نامه الکترونیک
فراخوان مشارکت در نمایشگاه :

  • لینک دانلود فراخوان فارسی
آخرین به روز رسانی در شنبه 23 بهمن 1395 ساعت 15:12
 

....................... 

 

با حمایت و همکاری
****************************

ناظر نمایشگاه

جناب آقای عبدالرضا قریشی زاده
تلفن : 21912090


 

 

تمـاس بـا مـا


تـلفـن: ٢٢٣٩٧٥٤٠ (٦خط)
دورنگـار: ٢٢٣٩٦٩٨٤
نشانی: تهـران، نياوران، بیـن ميدان ياسر و خيابان مژده، شماره ٣٢٩، واحد١٢
کدپستـی: ٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩
پست الکترونیک:info@titexgroup.com
ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ١٧
پنجشنبه ها ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠